خدایا....

خــــدایــا یــه بُــــر بــه ایــن زنــدگیــمون بــزن


شایــد دو تــا حکــم افتــاد دستمــون


که هــر نامــــردی آســش رو بــه رخ مــا نکــشــه


عکس عاشقانه

/ 8 نظر / 28 بازدید
هرمس

سلام زیبا بود نوشتتون قالب نو هم مبارک

فاطمه

چ خشن!!! یه کم ارام تر برادر

فاطمه

همین مونده حکم هم دستت بیفته

ناهید

بــعـــضـــیا چه قدر بی ادبن ....جواب آدمـــو نمـــی دن....!!!![عینک]

مونا

تنها باشی روز تعطیل هم باشد غروب هم باشد باران هم ببارد احساس میکنی بلاتکلیف ترین ادم دنیا هستی

مونا

تنها باشی روز تعطیل هم باشد غروب هم باشد باران هم ببارد احساس میکنی بلاتکلیف ترین ادم دنیا هستی

مونا

چقد سخته پر از بغض باشی اما لبخند بزنی چقد سخته دلت پر از درد باشه اما خودتو خونسرد نشون بدی چقد سخته نگاه سرد ادما رو ببینی اما چشماتو ببندی چقد سخته تو اوج فریاد باشی اما سکوت کنی چقدسخته یکیرو داشته باشی و لی نتونی باهاش دردو دل کنی چقد سخته دوروبرت پر ادم باشه ولی هیچکدوم درکت نکنن