ﺭﮊ ﻟﺐ

 

یه خواهشی از دخترا داشتم


ﺭﮊ ﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ


ﺧﻮﺵ ﻃﻌﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ!


ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸﺂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ......

 

 

مخاطب خاص داره...

 

مخاطب خاص خودم....

/ 11 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

منکه طعم دار میزنم شکلاتی یکی هم دارم طعم ادامس خرسی[نیشخند]

خب بهش بگو با طعم آلبالو بزنه اینبار.[قهقهه][چشمک]

فاطمه

اییییییییییییی مخاطب خاص!!!!

نفس(الی)

اینروزها تنم اغوش گرمی میخواهد با طعم عشق نه هوس . . . لبانم خیسی لبانی را میخواهد با طعم محبت نه شهوت . . . موهایم نوازش دستهایی را میخواهد با طعم ناز نه نیاز . . . تنی را میخواهم که روحم را ارضا کند نه تنم را . . .

ELI

نوشته هایم را میخوانی و میگویی چه زیبا . . راستی . . . دردهای آدمها زیبایی دارد ؟؟؟ [گل][گریه]

ستايش

واسه تو كه عاشقش هستى ،چه فرقى مى كنه رژش چه طعمى باشه!مهم اينه كه بهت بوس بده،بيچاره.....[زبان][نیشخند][زبان][نیشخند]

ستايش

واسه تو كه عاشقش هستى ،چه فرقى مى كنه رژش چه طعمى باشه!مهم اينه كه بهت بوس بده،بيچاره.....[زبان][نیشخند][زبان][نیشخند]

ستايش

مطمئنم هرباركلى التماس مى كنى،،،،،،،هه هه هه[خنده][زبان][نیشخند]

ستايش

واى واى واى ،عجب شيطونى هستى تو[چشمک]