عشق یعنی :

عشق یعنی :


وقتی ارضا شدی بازم دلت نیاد دستتو از دستش باز کنی،


ولی ......


شهوت یعنی:


پشتتو بکنی طرفش و بخوابی و به این فکر کنی

 

که نفر بعدی کی باشه../ 6 نظر / 28 بازدید
یخی

یڪ بار ، یڪ بار و فقط یڪ بار میتواלּ عاشق شد عاشق زלּ ، عاشق مرد ، عاشق اندیشـﮧ ، عاشق وطـלּ ، عاشق خدا ، عاشق عشق ... یڪ بار ، فقط یڪ بار بار دوم ، دیگر خبری از جنس اصل نیست ..

آسیه

استغفرالله!!!!من دیگه وبت نمیام [نگران][نگران][نگران][گریه]

s

[خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی]

آسیه

اون 1000 تا رو خوب اومدی تشنه که هیچی لبه چشمه میکشمون خخخخخ!!!! خواهر برادرم ؟؟؟دیگه بدتر! ینی من غیرت ندارم ؟؟؟خواهر برادرم با هم همچی کاری بکنن؟؟؟نفـــــــــــــــــــــس کش!!!!