زود قضاوت نکنیم...

صندلی عقب تاکسی نشسته بودم و هوا هم خیلی گرم بود.


یه پسره کنارم نشسته بود.

 

 

 

 

با اشاره بهم گفت: ببخشیدمیشه بکشید پایین؟


گفتم :میخوای بخوری؟


گفت :کثافت منظورم شیشه بود


گفتم :بیشعور منم منظورم باد بود

 

عکس معتاد اینترنتی - عکس طنز

/ 2 نظر / 28 بازدید
فاطمه

چند وقت نبودم چه بی ادب شده این وبلاگ وااااااااااااای خدایا وبلاگ داداش ما داره به کجا میره؟؟؟؟؟؟؟؟

یسنا

چقد بی ادب متاسفم