خوب زندگی کن ...

خوب زندگی کن ...

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

 

هیچوقت شخصیت خودت رو برای کسی تشریح نکن ..

 

چون کسی که تو رو دوست داشته باشه بهش نیازی نداره ..

 

و کسی که ازت بدش بیاد باور نمیکنه ....

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

 

وقتی دائم میگی گرفتارم ؛ هیچوقت آزاد نمیشی ..

 

وقتی دائم میگی وقت ندارم ، هیچوقت زمان پیدا نمیکنی..

 

وقتی دائم میگی فردا انجامش میدی ؛ اونوقت فردای تو هیچوقت نمیاد .

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

 

وقتی که صبح ها از خواب بیدار میشیم ، ما دوتا انتخاب داریم ..

 

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم ، یا بیدار شیم و رویاهامونو دنبال کنیم ..

 

انتخاب با شماست ..

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

 

ما کسانی که به فکرمون هستن رو به گریه میندازیم ..

 

ما گریه میکنیم برای کسانی که به فکرمون نیستن .

 

و ما به فکر کسانی هستیم که هیچوقت برامون گریه نمیکن .

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

 

این حقیقت زندگی عجیبه ولی حقیقت داره ..

 

اگه این رو بفهمی هیچوقت برای تغییر دیر نیست ...

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

/ 2 نظر / 37 بازدید
فاطمه

نیستی دادا ،ترک وطن کردی؟ رفتی سمت شبکه های مجازی![چشمک] باش گاهی

مهتا

سلام حالتون خوبه؟؟؟ شاید پارسال شاید پیارسال اخر هفته ها که میشد من بهتون سر میزدم دعوتتون میکردم بیاین وبم ولی الان چند وقتیه که نیومدم .یعنی نبودم که بیام . الان برگشتم باز میخوام دور هم جمع شیم.راستی لینکتون راهم بروز کردم