بیایید خالق بهشت باشیم ...

بهشت مکان نیست

 

زمان است ...

 

زمانی که اندیشه های مثبت

 

و میل به نیکی و عشق ورزی در وجودمان استن ..

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

 

و جهنم مکان نیست

 

زمان است ...

 

زمانی که اندیشه های منی

 

و کینه ورزی وجودمان را می آلاید ...

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

 

بیاید خالق بهشت باشیم ....

 

عکس عاشقانه - عکس باران - عکس شبنم - باران - تنهایی

/ 1 نظر / 38 بازدید
بادمجون

ریـــــــــــــــــــــــــــدیم تـــو احــســـاســــــــــــاتت خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ