تقدیم به مرتضی پاشایی عزیز

مرتضی پاشایی - به یاد مرتضی عزیز

 

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم


اون خوابه


نمیخوام


بدونه


واسه اونه که قلب من اینهمه بیتابه

 

مرتضی پاشایی - به یاد مرتضی عزیزیه کاغذ


یه خودکار


دوباره شده همدم این دل دیونه


یه نامه


که خیسه


پر از اشک و باز کسی اون و نمیخونه

 

مرتضی پاشایی - به یاد مرتضی عزیز


یه روز همین جا توی اتاقم


یدفعه گفت داره میره


چیزی نگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگیره

 

مرتضی پاشایی - به یاد مرتضی عزیزگریه میکردم درو که می بست


میدونستم که میمیرم


اون عزیزم بود نمی تونستم جلوی راشو بگیرم

 


می ترسم


یه روزی


برسه که اونو نبینم بمیرم تنها


خدایا


کمک کن نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا

 

مرتضی پاشایی - به یاد مرتضی عزیز


سکوت


اتاقو


داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار


دوباره نمیخواد بشه باور من که دیگه نمی یاد انگار


یه روز همین جا توی اتاقم


یدفعه گفت داره میره


چیزی نگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگیره


گریه میکردم درو که می بست


میدونستم که میمیرم


اون عزیزم بود نمی تونستم جلوی راشو بگیرم


یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم


اون خوابه


نمیخوام


بدونه


واسه اونه که قلب من اینهمه بیتابه


یه کاغذ


یه خودکار


دوباره شده همدم این دل دیونه


یه نامه


که خیسه


پر از اشک و باز کسی اون و نمیخونه

 

مرتضی پاشایی - به یاد مرتضی عزیز

 

گریهگریهگریهگریهگریه

/ 6 نظر / 28 بازدید
سایه

[گریه][ناراحت][نگران]

دیدار

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شوم به دیدارمن بایید و تبادل لینک کنیم اول لینک www.30you.ir را در وبلاگ خود قرار دهید و سیس به این پیام جواب دهید تا لینک شما را به آدرس www.30you.ir/links اضافه کنیم بی صبرانه منتظر دیدارتان هستیم

دیدار

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شوم به دیدارمن بایید و تبادل لینک کنیم اول لینک www.30you.ir را در وبلاگ خود قرار دهید و سیس به این پیام جواب دهید تا لینک شما را به آدرس www.30you.ir/links اضافه کنیم بی صبرانه منتظر دیدارتان هستیم

دیدار

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شوم به دیدارمن بایید و تبادل لینک کنیم اول لینک www.30you.ir را در وبلاگ خود قرار دهید و سیس به این پیام جواب دهید تا لینک شما را به آدرس www.30you.ir/links اضافه کنیم بی صبرانه منتظر دیدارتان هستیم

فاطمه

سلام دادا تسلیت با متنی بس طولانی برای مرتضی پاشایی اپم

اسما

به خدا زوده زوده واسه مردن این دل دیوونه بخدا سخته سخته که رفته واسه همیشه خداحافظ مرتضی خداحافظ نفس خداحافظ تا ابد...[گل]