قربون مامانم برم الهی

مامانم تازه یاد گرفته اس.ام.اس بده
واسم نوشته : آیا برای ناهار می آیی؟
جواب دادم :آری می آیم!
نوشته :از خودت مراقبت کن!
جواب دادم :مادر تو را بسیار دوست دارم!
نوشته :فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت!
خدایا این شادی هارو از ما نگیر خجالتنیشخند
/ 3 نظر / 28 بازدید
فاطمه

[خنده][قهقهه] خیلی خوووووب بود ....

زهرا

دلم برات تنگ شده... ولی نمیدونم چرا؟ نباید بشه؟ یا بشه؟ نمیدونم... گیجم ...

hasti

عضی وقت ها بعضــــــــی ها "بی صـــــــــدا" از زندگیَتـــــ می رونـــد"بی خــــــــــداحافظی" بـا پـــای "بــــرهــــنــــه" روی "نوکِــــــ پــــــا" پاورچین ... پاورچین تا مبادا صدایِ "تــــــــق تــــقِ " کفش هاشان آگاهتــــ کُنـــد از رفتنشان ...! و ...! این نهایـــت نامـــــردیســــ