عاشقانه...

عشق تلاش نیست، که اگر بود خسته میشدی!


عشق مانند تنفس است، تو بدون هیچ تلاشی نفس می کشی.

نفس کشیدن ها تو را زنده نگه می دارد

و نمیتوانی تعیین کنی که کجا نفس بکشی و کجا نه!

عشق برای روح، مثل تنفس است برای جسم...


عکس عاشقانه

/ 3 نظر / 27 بازدید
دعادست

[دست][دست] عالی

odgd o,f

odgd o,f