اینم عاقبت شوخی کردن با بزرگترا....

" حَمــــــوم " بودم... خجالت

 

عکس حمام . عکس طنز

 

مامانم میزَنه به دَر...خنثی

 

میگـــــَم بَلـــــه !!!نیشخند

 

میگــــــه حمومی ؟؟؟؟سوال

 

میگـــم : نَه اینجا لَندَنه، صدای مَنو از رادیو بی بی سی میشنَوین...

 

میگـــــه : دَر زَدَم بگَـــــم مهمونا اومدن...تعجب

 

عکس حمام . عکس طنز

 

دُختراشون رفتن تو اُطاقت دارن با "وایبر" وُ "لایـــنِت" کار میکنن...تعجب

 

لباس و حُوله اَت رو هَم از پشت دَر بَر میدارم اوه

 

که امشب تو لَندَن بمونی تا بفهمی دُرُست جواب پدَرتو بِدی .... متفکر

 

عکس طنز . عکس تنبیه کردن

 

تو رو قرآن یکی بیاد شفاعتمو پیش مامانم بکنه ..... گریهگریهنگران

/ 5 نظر / 29 بازدید
انسان

هرچی سرت بیاد حقته[خنده][هورا]

انسان !

کاش منم بودمن لیز لیز[نیشخند]

عاطفه

دوست عزیزبالاخره بابات زدب دریامامان؟