اگه غلطه بگو غلطه....

کارت پستال نوروز 93 - کارت پستال امام زمان - کارت پستال نوروز

 

دانی بهشت چیست که داریم انتظار

جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست

فصل بهار فصل جنون است و این سه ماه

هرکس که مست نیست، یقین هوشیار نیست

( عمادخراسانی )

/ 10 نظر / 31 بازدید
دعادست

اگه درسته یا غلط ولی قشنگه... سال خوبی داشته باشی...[گل]

تینا

خوبم خروس جان تو خوبی ؟

تینا

........?#########? .....?#############? ...?#سلام خوبی؟######? ..?#################?..................?###? ..?##################?..........?#########? ....?######من اپم بیااااااا#####?......?###اپمممممم####? .......?################?..?###############? .........?################?####اپمممممممم####? ...........?#####خوشحال میشم بیای#############? ..............?############################? ................?########بترکونیاااااااا#########? ..................?######################? ....................?#####اپممممممممممممم###? ......................?######اپمممممم#####? ........................?######اپمممم####? ...........................?###########? .............................?#########? ..............................?#######? .................................?#####? ...................................?###? ..امپممممممممممممممم........?#? .......................................? ..اپمممممممممممممممم.........? .....................................?

...

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد… یکبار قسمت کردم… چندین برابر شد! سال نو شما مبارک ...

لحظه های سرد

صدای تپش های زندگی را میشنوم انگار در بند بند روح جریحه دارم عشق جریان دارد انگار مرحمی بر زخم های چندین ساله ام تسکین میدهد نمیدانم حس غریبیست در آغوش خدا بوی تولدی دوباره به مشامم میرسد نمیدانم مرا چه شده اما یقین دارم "در آغوش خدا آرام ترم"

Mohanna

گـاهـی بـرای او چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی بـعـد پـاک مـی کـنـی . . پـاک مـی کـنـی . . . او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را نـمی خـوانـد امـا تـو تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای

لحظه های سرد

به به دادا مهدی خوبی خوشي روب راهی رو ب رشدي چ عجب افتاب از كدوم طرف در اومده تشريف فرما شدي وبم منور كردي

رها...میم

چه وبلاگ خوبی داری[لبخند]

انسان

سلام بی وفا خوبی؟ سالنو مبارک امیدوارم سال خوبی داشته باشی و صد البته اول سلامتی